Hakkımızda

Elazığ Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu

En temel ifadeyle, Elazığ Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu programlarında öğrenciler, kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak veren en kritik dil bilgisi yapılarını sistemli ve hızlı bir şekilde öğrenir ve eğitimlerinin ilk günlerinde İngilizce konuşmanın aslında ne kadar kolay olduğunu görürler.

Elazığ Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu İngilizce programlarına katılan öğrenciler, motivasyonlarının en yüksek olduğu eğitimlerinin ilk ve en değerli haftalarını, hemen hemen tüm zamanları ve bu süreçte kullanacakları en önemli kelimeleri öğrenirler. İlk kurs günü sonunda bile temel yapı ve kelimelerle kendilerini basitçe ifade edebilir hale gelirler.

Elazığ Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu İngilizce eğitmenlerimiz, eğitimin hiçbir anında, öğrencilerine “Türkçe düşünmeyin” tavsiyesinde bulunmaz. Herkesin yalnızca anadilinde düşünebileceği gerçeğinden hareketle, anlatımlarını Türkçe dilinde yaparak, öğrencilerinin anlatılan konuya yüksek ölçüde ve tereddütsüz hakim olabileceği bir eğitim ortamı yaratırlar.

Elazığ Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu İngilizce programlarında, tüm akademik kaynaklar ve müfredat,öğrencilerin öğrendiklerini aktif ve katılımcı bir atmosfer içerisinde bir an önce, çekinmeden hayata geçirmeleri için kurgulanmıştır. Psikolojik bariyer engeline takılmayan öğrenciler, anadillerinde yapılan anlatımların; bir başka deyişle öğretilenleri anlamış olmanın kendilerine verdiği güvenle İngilizce konuşurlar.

Elazığ Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu İngilizce programlarında öğretim görevlilerimiz, öğrencilerinin bir sınava hazırlanmadığının ya da İngilizce makale yazmayacağının (özel talepler hariç) bilincindedir; bu yüzden akıllarında ve müfredatlarındaki tek hedef öğrenciyi derhal İngilizce konuşturmaktır. Elazığ Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu İngilizce eğitim programı, anadilinin dışında başka dil öğrenmekte zorluk çeken öğrenciler için de en ideal sistemi sunmaktadır.