Kodlama Eğitimi

Kodlama Eğitimi Çocuklar Için Diğer Alanlarda Da Başarıyı Getirmektedir.

Kodlama Eğitimi

Kodlama ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, analitik düşünebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar.

Algoritmik düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi çağımızın becerilerinin önemini fark eden birçok gelişmiş ülke bu yolda eğitim sistemlerinde köklü değişiklik yapma yoluna gitmişlerdir. ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Almanya, Güney Kore gibi ülkeler 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri kazandırmak amacıyla ilkokuldan itibaren eğitim müfredatlarına kodlama dersini eklemişlerdir.

Kodlama eğitimi çocuklar için diğer alanlarda da başarıyı getirmektedir. Programlama eğitimi; matematik, okuma yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini desteklemektedir. Unutulmamalıdır ki, dijital çağda iyi bir meslek sahibi olmak için yazılım bilmek çok önemlidir.

***Amerikan Kültür Eğitim Kurumlarında da bu eğitim verilebilmektedir. (Temsilcilik bazında farklılık gösterebilir.)